Avgifter

Avgifter

Her følger en oversikt over årsavgifter som faktureres og hvem som fakturerer disse. 

Østby Utmarkslag SA fakturerer følgende avgifter: 
Festeavgift, pris er variabel avhengig av festetidspunkt. 

Prioritert brøyting etter følgende satser (2024):
Sats 1, kort hytteveg: kr 2.150/år + mva. 
Sats 2, mellomlang hytteveg: kr 2.450/år + mva. 
Sats 3, lang hytteveg: kr 2.950/år + mva. 

Vannavgift pr. år kr 1.600,- + mva. 
Serviceavgift pr. år kr 6.000,- (ikke mva. på serviceavgift)

Image

Trysil kommune fakturerer følgende avgifter: 
Eiendomsskatt 
Slamtømming 
Spørsmål vedr kommunale avgifter rettes direkte til kommunen på tlf.: 62 45 77 00 

Svorka Aksess AS fakturerer følgende avgift: 
Kabel-TV og eventuelt bredbånd 

SØIR (Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap) fakturerer følgende avgift:
Fritidsrenovasjon kategori 1

Har du et spørsmål til oss?


logofooter hvit

 

Landsvegen 27
2423 Østby

 

E-post: ou@ostby-utmarkslag.no
Telefon: 94 15 90 00

 

Nettsiden er laget og driftet av glåme