Postkasser i Solberglia

Sist oppdatert 18 mai 2016

Informasjon vedrørende postkasser i Solberglia.

Dette har vært etterlyst av hytteeiere ved flere anledninger, nå er det muligheter.


Østby Utmarkslag har satt opp noen kasser på baksiden av oppslagstavla. Her kan den enkelte tomtefester bare ta en kasse merke denne med navn og hyttenr. Denne blir så fakturert fra Utmarkslaget med kr 400,-


Hvis behov vil vi fylle på med flere kasser.


Det er også et eget oppslag ved oppslagstavla. LYKKE TIL!