Motorferdsel i hyttefeltet

Sist oppdatert 18 mai 2016

Vi gjør oppmerksom på at motorferdsel i utmark er forbudt!

 

Det har den siste tiden vært en del snøscooterkjøring og kjøring med ATV i hyttefeltene. Kjøring med snøscooter er ikke lovlig på bilvei. Det er kun ATV med hvite skilt som er tillatt å kjøre på vei! Verken snøscooter eller ATV kan lovlig brukes i utmark.

For det første utgjør slik kjøring en sikkerhetsrisiko i hyttefeltet og for det andre blir det en del støy som enkelte finner sjenerende.

Vi henstiller om at slik kjøring opphører og at dette respekteres av alle!