Hogst i hytteområdene

Sist oppdatert 07 september 2018

Vi får ofte spørsmål fra hytteeierne om muligheten for felling av trær på tomtene.

Trær som står 5 meter eller nærmere hytta bestemmer hytteeier over selv. Når det gjelder trær som står lengre fra hytta må Utmarkslaget kontaktes, slik at vi i fellesskap kan ta en avgjørelse. Ta kontakt med driftsleder vedrørende dette.

Hytteeier kan selv hogge og kjøre vekk trær og kvist. Hvis dere ikke ønsker å gjøre det selv, kan Utmarkslaget være behjelpelig med å organisere hogging og bortkjøring. Dette blir fakturert hytteeier etter avtale.