Avgifter

Avgifter

Oversikt over årsavgifter som faktureres og hvem som fakturerer disse.

Østby Utmarkslag SA fakturerer følgende avgifter:

 

Festeavgift, er variabel avhengig av festetidspunkt

 

Prioritert brøyting etter følgende satser(2019)

 

Sats 1, kort hytteveg:                    kr 1.400/år + mva.

Sats 2, middels hytteveg:              kr 1.660/år + mva.

Sats 3, lang hytteveg:                    kr 2.010/år + mva.

Sats 3, ekstra lang hytteveg:         kr 2.060/år + mva.

Vannavgift pr. år (2019)                 kr 860,- + mva.

Serviceavgift pr. år (2019)             kr 4.580,-

 

Trysil kommune fakturerer følgende avgifter:

Eiendomsskatt

Slamtømming

Spørsmål vedr kommunale avgifter rettes direkte til kommunen på tlf.: 62 45 77 00

Svorka Aksess AS fakturerer følgende avgift:

Kabel-TV og eventuelt bredbånd

 

SØIR (Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap ) fakturerer følgende avgift

  • Fritidsrenovasjon kategori 1