Avgifter 2024

Styret i Østby Utmarkslag SA har vedtatt følgende avgifter for 2024

Sats 1, kort hytteveg:                    kr 2.150/år + mva.

Sats 2, mellomlang hytteveg:        kr 2.450/år + mva.

Sats 3, lang hytteveg:                    kr 2.950/år + mva.

Vannavgift pr. år                            kr 1.600,- + mva.

Serviceavgift pr. år                        kr 6.000,- (ikke mva. på serviceavgift)

logofooter hvit

 

Landsvegen 27
2423 Østby

 

E-post: ou@ostby-utmarkslag.no
Telefon: 94 15 90 00

 

Nettsiden er laget og driftet av glåme