Avgifter 2022

Styret i Østby Utmarkslag SA har i møte den 24.02.2022 vedtatt følgende avgifter for 2022.

 

 

Sats 1, kort hytteveg:                    kr 1.800/år + mva.

Sats 2, mellomlang hytteveg:        kr 2.100/år + mva.

Sats 3, lang hytteveg:                    kr 2.500/år + mva.

Vannavgift pr. år                            kr 1.400,- + mva.

Serviceavgift pr. år                        kr 5.300,- (ikke mva. på serviceavgift)

 

Se denne siden for ytterligere informasjon om avgifter.

logofooter hvit

 

Landsvegen 27
2423 Østby

 

E-post: ou@ostby-utmarkslag.no
Telefon: 94 15 90 00

 

Nettsiden er laget og driftet av glåme