Avgifter

Avgifter

Oversikt over årsavgifter som faktureres og hvem som fakturerer disse.

Østby Utmarkslag SA fakturerer følgende avgifter:

 

Festeavgift, er variabel avhengig av festetidspunkt

 

Prioritert brøyting etter følgende satser (2022)

 

Sats 1, kort hytteveg:                    kr 1.800/år + mva.

Sats 2, mellomlang hytteveg:        kr 2.100/år + mva.

Sats 3, lang hytteveg:                    kr 2.500/år + mva.

Vannavgift pr. år                            kr 1.400,- + mva.

Serviceavgift pr. år                        kr 5.300,- (ikke mva. på serviceavgift)

 

Trysil kommune fakturerer følgende avgifter:

Eiendomsskatt

Slamtømming

Spørsmål vedr kommunale avgifter rettes direkte til kommunen på tlf.: 62 45 77 00

Svorka Aksess AS fakturerer følgende avgift:

Kabel-TV og eventuelt bredbånd

 

SØIR (Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap ) fakturerer følgende avgift

  • Fritidsrenovasjon kategori 1