• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide-4.jpg

velkommen


Informasjon om koronasituasjonen

Trysil kommune har etter informasjon fra myndighetene vedtatt en rekke tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset.

Østby Utmarkslag ønsker å delta i den dugnaden som sentrale myndigheter ønsker gjennomført for å begrense antall mennesker i hytteområdet.

 

Dette innebærer at Utmarkslagets løypenett ikke blir preparert etter søndag 15. mars. Utmarkslaget vil imidlertid fortsatt vedlikeholde vegene innen hytteområdene. Innkjøringer til hyttene vil kun bli brøytet til hytter hvor det bor fastboende og der det foregår byggearbeider. I overensstemmelse med kommuneoverlegens råd fraråder vi hytteeierne å dra til hyttene sine nå.

Østby, 15. mars 2020

Per Olav Bakken

styreleder/daglig leder

 

 
telefon94 15 90 00     mail ou@ostby-utmarkslag.no    adresse Landsvegen 27, 2423 Østby