• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide-4.jpg

velkommen


Nyansatte i Østby Utmarkslag SA

Utmarkslaget informerer med dette om at Oddvar ønsker å trappe ned sitt arbeid som driftsleder i Utmarkslaget.

 

Vi har derfor med virkning fra 7. oktober 2019 ansatt Tor Petter Skogstad og Svein Bratteggen. De skal i fellesskap ha ansvaret for driften i hytteområdene. Mange av dere kjenner Tor Petter som ansvarlig for løypekjøringen de siste årene. Svein har forrige vinter arbeidet med brøytekjøring når det har vært særlig behov. De to skal sammen utføre alt nødvendig arbeid i hytteområdene, slik at Utmarkslaget fortsatt kan gi god service for våre hytteeiere.

Vi skal legge om telefonsystemet vårt noe, slik at hytteeierne på en enkel måte kan få kontakt med rette vedkommende i Utmarkslaget.

I en overgangsperiode skal Oddvar fortsatt bidra med noe arbeid i Utmarkslaget.

Østby, 14. oktober 2019

Per Olav Bakken

styreleder

 

 
telefon94 15 90 00     mail ou@ostby-utmarkslag.no    adresse Landsvegen 27, 2423 Østby