• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide-4.jpg

velkommen


Serviceavtale av renseanlegg

Styret i Østby Utmarkslag SA har 8. oktober 2019 vedtatt å tilby hytteeierne i Ryskdalen og Solberglia hytteområder å inngå serviceavtale av renseanlegg med Utmarkslaget.

Utmarkslaget vil benytte de to nyansatte Tor Petter Skogstad og Svein Bratteggen (se egen sak på hjemmesiden) til å utføre servicearbeidet når de har skaffet seg kompetansen. Jeg nevner forøvrig at Oddvar har nødvendig kompetanse og han har tidligere utført servicearbeid på renseanlegg i hytteområdet. Prisen vil for året 2020 bli kr. 1.500,- inkl. mva.

 

Eventuelle avtaler vil som nevnt ha virkning fra og med serviceåret 2020, dersom hytteeiernes nåværende avtale med Biovac sies opp innen 1. november 2019. Det er viktig at kopi av eventuelle oppsigelser sendes til Østby Utmarkslag SA.

Det kan nevnes at Utmarkslaget har arbeidet sammen med Hyttevellet for at hytteeierne skal kunne få etablert en alternativ serviceavtale. Det er allerede et betydelig antall hytteeiere som har sagt opp sin avtale med Biovac for å kunne inngå avtale med Østby Utmarkslag SA.

Utmarkslaget vil i tiden framover arbeide med grunnlaget for å etablere en serviceavtale med de hytteeiere som ønsker å inngå avtale med oss. Vi vil komme med mer informasjon når dette er nærmere avklart.

Østby, 14. oktober 2019

Per Olav Bakken

styreleder

 

 
telefon94 15 90 00     mail ou@ostby-utmarkslag.no    adresse Landsvegen 27, 2423 Østby