• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide-4.jpg

velkommen


Styret i Østby Utmarkslag SA har i møte 16.01.2020 vedtatt følgende avgifter for 2020:

Les mer

Utmarkslaget informerer med dette om at Oddvar ønsker å trappe ned sitt arbeid som driftsleder i Utmarkslaget.

Les mer

Styret i Østby Utmarkslag SA har 8. oktober 2019 vedtatt å tilby hytteeierne i Ryskdalen og Solberglia hytteområder å inngå serviceavtale av renseanlegg med Utmarkslaget.

Les mer

 
telefon94 15 90 00     mail ou@ostby-utmarkslag.no    adresse Landsvegen 27, 2423 Østby