• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide-4.jpg

velkommen


Styret i Østby Utmarkslag SA har i møte den 24.02.2022 vedtatt følgende avgifter for 2022

Les mer

Østby Utmarkslag SA får enkelte henvendelser om kameraovervåkning i hytteområdene våre.

Les mer

Utmarkslaget informerer med dette om at Oddvar ønsker å trappe ned sitt arbeid som driftsleder i Utmarkslaget.

Les mer

 
telefon94 15 90 00     mail ou@ostby-utmarkslag.no    adresse Landsvegen 27, 2423 Østby