• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide-4.jpg

velkommen


Styret i Østby Utmarkslag SA har i møte den 25.02.2021 vedtatt følgende avgifter for 2021

Les mer

 

Det vil i høst foregå tømmerhogst i Ryskdalen. Mestepartenav hogstenvil foregå på vestsiden og sydsiden av hyttefeltet.

Les mer

Østby Utmarkslag SA får enkelte henvendelser om kameraovervåkning i hytteområdene våre.

Les mer

 
telefon94 15 90 00     mail ou@ostby-utmarkslag.no    adresse Landsvegen 27, 2423 Østby