Om Østby Utmarkslag

Østby Utmarkslag er en sammenslutning av grunneiere i Østby-området i Trysil. Vi administrer et område på i underkant av 90.000 da.

Det er to hytteområder på Utmarkslagets grunn. Ryskdalen hytteområde har eksistert i noen år, og det er bygd 250 hytter der.Solberglia hytteområde har 180 tomter. Pr i dag har vi ingen ledige tomter.

Østby Utmarkslag står for salg av festetomter og har ansvar for drift og administrasjon av de to hytteområdene.

Hytteområdene ligger i praktfull natur, og det er mange muligheter for friluftsliv.

Det er kort vei til alpinanlegg både på norsk og svensk side, (Ca 3 mil til både Trysilfjellet og Sälenfjellet.) og det kjøres opp kilometervis med fine skiløyper rundt hytteområdene.

Sommerstid kan man på merkede turstier utforske både skog og fjell til fots, og om høsten bugner det av bær.