• slide-1.jpg
 • slide-2.jpg
 • slide-3.jpg
 • slide-4.jpg

velkommen


Tomter til salgs

 Nytt tomteområde er under utbygging og de første tomtene ventes klare høsten 2017. Det er mulig å reservere tomter allerede nå. Avtal tid for visning.

 

Nærmere omtale av det nye området Solberglia 3:

Det nye området ligger sørvest for nåværende hytter i Solberglia 1 og 2. Det nye området heter Solberglia 3 og er regulert for 36 tomter. Tomtene har flott utsikt.

 • Alle tomtene vil være festetomter
 • Tomtene vil få felles avløpsanlegg som går til et felles renseanlegg
 • Området får tilknytning til eksisterende kabelanlegg for TV og bredbånd
 • Det blir anlagt egen lekeplass i området
 • Området knyttes til det eksisterende løypenettet
 • Størrelse på tomtene er fra 1.500 m2 til litt over 2.000 m2
 • Innfestingsavgiften er kr 250.000,- og årlig festeavgift er kr 6.750,- pr tomt.
 • Tomtene ventes å være byggeklare høsten 2017
 • Se kart over tomteområdet nedenfor

For mer informasjon vises til Utmarkslagets nettside www.ostby-utmarkslag.no.

Reguleringsplan for Solberglia 3, er vedtatt av Trysil kommune høsten 2016.
Regluleringsplanen finner du ved å klikke her.

 

 
telefon94 15 90 00     mail ou@ostby-utmarkslag.no    adresse Landsvegen 27, 2423 Østby